SAĞLIK TURİZMİ: “Türkiye'nin Yeni Vizyonu”


Yeni bir konsept olan “sağlık turizmi” konusunda Türkiye, son 3 yılda çok büyük bir hızla yabancı hasta kabul eder hale geldi. Dünyada 2005 yılında sağlık turizmine 20 milyar dolar harcanırken, 2010 yılında bu rakam 50 milyar dolara çıktı. 2012 yılı sonuna kadar ise, 100 milyar dolarlık sağlık turizmi harcaması bekleniyor.

Yabancıların değişik ülkelerde sağlık hizmeti alması giderek yaygınlaşıyor. Bu çerçevede 2008 yılında 74 bin yabancı hasta Türkiye'de sağlığına kavuşurken, 2009 yılında bu rakam 92 bin, 2010 yılında 110 bin, geçtiğimiz yıl ise 40 değişik ülkeden 250 binlere sıçradı. Türkiye'ye bir yılda gelen 30 milyon turistin kişi başı bıraktığı hâsılat ortalama 630 dolar olurken, sağlık turizmi için gelenlerin kişi başına Türkiye'de harcadığı rakam ise 8 bin dolar.

2010 yılında gelen hastaların yüzde 94'ü özel hastanelerde, yüzde 6'sı da kamu hastanelerinde tedavi oldu. Türkiye'nin, coğrafi avantajı, insan kaynakları ve tıbbı tecrübelerinin desteğiyle, 2015 yılında 1 milyon yabancı hastaya hizmet verecek şekilde yaklaşık 8 milyar dolarlık özel ve kamusal medikal yatırımda bulunulacağı belirtiliyor.

ARI FUARCILIK’ın bu yıl 10-12 Eylül 2013 tarihleri arasında Trablus’ta ikinci kez Türk Pavilyonunu organize ettiği, Kuzey Afrika bölgesinin en büyük ihtisas fuarı olan UFI onaylı “10. Libyan Healthcare”e katılan 40’tan fazla Türk medikal ve sağlık sektörü firması ise rakiplerine; "bu yarışta biz de varız" mesajını veriyor.

Sağlık sektörünün Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde hızla büyüyen bir pazar olduğunu ve Türkiye'nin bu pazarda mutlaka hastaneleri ve medikal sektörünün tüm oyuncuları ile yerini şimdiden alması gerektiğine dikkati çeken ARI FUARCILIK yetkilileri, "ABD'li ve Avrupalı rakiplerimiz boş durmuyor. Pazarın potansiyeli büyük ve Türk firmalarımız özellikle Avrupa'ya ihracatta kazandıkları kalite düzeyi ve ürün çeşitliliği ile bu pazarda rahatlıkla söz sahibi olacak durumda. Libya’nın yanı sıra bölge ülkelerinde büyük fırsatlar var ve bizim bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor.” açıklamasında bulunuyor.

Türkiye’de Sağlık Turizmi Neden Patlıyor?

Dünya’da her yıl yaklaşık 6 milyon kişi, daha ucuza sağlık hizmeti veren ülkelere tedavi olmaya gidiyor. 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşan medikal turizmde Türkiye'de kurulan yeni hastaneler, kullanılan son teknoloji, Arap ülkelerinden gelen turistlerin ülkemizi tercih etmeleri ve sağlık konusundaki tarihi geçmişimiz Türkiye’yi avantajlı kılıyor.

Buna göre medikal turizm kapsamında gelen yabancı hastalar, Türkiye'yi uygun fiyatı, iklim koşullarının uygunluğu, yüksek kalite standartlarından ödün verilmemesi, yurtdışında eğitim görerek sempozyumlara katılan, akıcı yabancı dile sahip doktorların varlığı ve kısa bekleme süreleri gibi sebeplerle tercih ediyor. Üstelik tedavi için gelenlerin yaptığı tatil de cabası. Medikal turistin tercihinde hastanenin ünü de belirleyici.

Libya’dan İlgi Büyük

Avrupa, ABD, Balkan ülkeleri ve Türkî Cumhuriyetleri'ne göre Türkiye’de sağlık hizmetleri fiyatlarının neredeyse üçte bir oranında düşük olması, yabancıları tedavi için Türkiye'ye çeken etmenlerden. Türkiye’yi en çok tercih eden ülkeler arasında Libya da bulunuyor.

Geçen yıl 25 bin Libyalı, Türkiye’de tedavi oldu. Hatta bu ülkede yayınlanan Türk yapımı yerli dizilerin bile bu ilgiyi artırdığına dikkat çekiliyor.

2010 yılında medikal turizminin cirosunun dünya çağında 40 milyar dolara ulaşırken, Türkiye’deki tüm dinamiklerin harekete geçirilmesiyle birlikte 10 milyar doları bulması bekleniyor.

Türkiye, 3 hol ile fuarın en büyük ülke katılımını gerçekleştirirken, Libya’nın nüfus artışına paralel olarak önümüzdeki yıllarda bugünkünün iki katına çıkacağı tahmin edilen sağlık harcamalarının büyüteceği pazarda, aslan payını hedefliyor. Bölgedeki Türk imajı ve Türk ürünlerine duyulan güven de sektör firmalarının elini güçlendiriyor.

2023 Hedefi 20 Milyar Dolar

Dünyada 100 milyar dolarlık küresel sağlık turizm pazarında yaklaşık yüzde 5 paya sahip olan Türkiye, ortalama 1.5-2 milyar dolar alıyor. Türkiye’nin coğrafi avantajı, insan kaynakları ve tıbbı tecrübelerinin desteğiyle bu rakamın artacağı düşünülüyor. 2015’te 1 milyon sağlık turisti ile 10 milyar dolar, 2023′te ise 2 milyon sağlık turisti ile 20 milyar dolar elde edilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmi'nde 6 yıl içinde 10. sıradan ilk 5'e girebileceği öngörülmekte.

Neden Libya Sağlık Fuarı?

ARI Fuarcılık, Türk tıp sektörünün gelişimini ve Türkiye’de sağlık sektörüne paralel olarak büyüyen sağlık turizminin tanıtılacağı ve geçen yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen “Libyan Healthcare Expo” fuarının yakaladığı başarısını bu yıl da devam ettiriyor. 10000 metrekareyle Libya’nın en büyük ve modern fuar alanı olan Tripoli International Fairground’da düzenlenecek ve 30 ülkeden 300 firma ile 7 ülkeden 6.000 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapacak fuar, 200 bilimsel makalenin yer alacağı sektörel konferans ve workshoplarla da sektörün buluşma noktası olacak.

Libya’da hali hazırda mevcut hastane sayısı 97 ve birincil sağlık hizmetlerinin sayısı 1424. Ülkedeki diş sağlığı merkezleri tüm sağlık hizmetlerinin %1’ini oluşturuyor ve bu bağlamda potansiyeli oldukça yüksek.

Geçen sene yoğun ilgi üzerine 5 Salonda yapılan ve Libya Sağlık Bakanlığı’nın kendi standı ile katılım yaptığı fuar, bu yıl 10. kez ve toplam 9 Salonda, 3. Uluslararası Dental Fuarı ile de eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Libya’nın lider fuarcılık kuruluşu WAHA EXPO,  10-12 Eylül 2013 tarihleri arasında 10.su düzenlenecek olan UFI onaylı “Libyan Healthcare fuarına” ülkenin ihtiyaçları nedeni ile bir hayli önem vermekte. Türkiye Ekonomi Bakanlığı ülkeye olan ihracatımızın artması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla %50(üretici firmalar)  ve %70(hizmet sektöründeki hastaneler, tıp merkezleri, vb.) oranında destekte bulunmaktadır.

10 yıllık uluslararası fuarcılık deneyimiyle yurtdışı fuarlara Türkiye katılımlarını yapan ARI FUARCILIK, sağlık sektörünün Libya’da iş alanlarını genişletmesi için aracı oluyor ve tüm Türk medikal ve sağlık sektörünü 10.Libya Healthcare Expo 2013’e davet ediyor.